Bảo hiểm vật chất ô tô

Mục đích sử dụng xe ( theo đăng kiểm ): (*)
Giá trị xe tham gia bảo hiểm: (*)
Chọn tháng và năm sản xuất của xe: (*)
img
Lựa chọn quyền lợi bổ sung:
Ngày hiệu lực bảo hiểm: (*)
img
Số năm bảo hiểm: (*)
img
- Bồi thường cho những tai nạn bất ngờ ngoài tầm kiểm soát của chủ xe: đâm, va, lật, rơi, chìm, cháy, nổ
- Các tai nạn bất khả kháng do thiên nhiên: bão, lũ lụt, sạt lỡ, động đất, mưa lớn,..
- Đền nguyên giá trị xe khi xe mất cắp toàn bộ hoặc xe hư hỏng trên 75%
- Dịch vụ cứu hộ miễn phí trong phạm vi 70 km từ các Trung tâm cứu hộ của Bảo Việt tại các tỉnh, thành phố lớn.
Ấn TÌM HIỂU THÊM để xem chi tiết sản phẩm.
img CHI TIẾT
Công ty bảo hiểm
CÁC GÓI BẢO HIỂM
VÙNG BẢO HIỂM
CÁC CÔNG TY BẢO HIỂM
img
BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE Ô TÔ BẢO VIỆT
0 / 10
Chưa đánh giá
...................
.............đ
...................
.............đ
...................
.............đ
...................
.............đ
img
BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE Ô TÔ BẢO MINH
10 / 10
Đánh giá chung
...................
.............đ
...................
.............đ
...................
.............đ
...................
.............đ
img
BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE Ô TÔ BẢO HIỂM MIC
0 / 10
Chưa đánh giá
...................
.............đ
...................
.............đ
...................
.............đ
...................
.............đ
img
BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE Ô TÔ PJICO
0 / 10
Chưa đánh giá
...................
.............đ
...................
.............đ
...................
.............đ
...................
.............đ