Chính sách bảo mật

Ngày đăng: 08/10/2018

Đây là chính sách bảo mật của Công ty CP Phan Trading (“PT JSC”) về việc thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của Quý khách thông qua trang web này.

Chính sách chung

PT JSC tôn trọng sự riêng tư của người sử dụng trang Web này, và tuân theo quy định về thông tin cá nhân, theo pháp luật Việt Nam.

Những cách lưu giữ dữ liệu cá nhân

PT JSC lưu giữ dữ liệu cá nhân theo 2 cách. Đó là những dữ liệu cá nhân có trong:

Hồ sơ và tài liệu của khách hàng, bao gồm những hồ sơ chứa thông tin do người sử dụng trang web này cung cấp hoặc do khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng tự nguyện cung cấp cho PT JSC; và

Các hồ sơ khác, bao gồm các hồ sơ hành chính, nghiệp vụ và dữ liệu cá nhân cung cấp cho PT JSC cho việc quảng bá, quản lý và các hoạt động hành chính (bao gồm dữ liệu cá nhân của các nhà cung cấp dịch vụ cho PT JSC)

Mục đích của việc lưu giữ những dữ liệu cá nhân của Quý khách

PT JSC lưu giữ thông tin Quý khách cho những mục đích sau:

Hồ sơ và tài liệu của khách hàng được lưu giữ để tạo điều kiện cho chúng tôi cung cấp đến khách hàng các dịch vụ Bảo hiểm hoặc các hoạt động liên quan một cách dễ dàng nhất; và

Các hồ sơ khác được lưu giữ cho những mục đích khác tùy thuộc vào tính chất của việc lưu giữ, như các hoạt động hành chính của văn phòng, các hoạt động quảng bá và tiếp thị, việc lựa chọn các nhà cung cấp dịch vụ v.v..

Làm thế nào để thu thập thông tin cá nhân

Việc thu thập thông tin cá nhân mà không được sự đồng ý rõ ràng của người sử dụng sẽ xảy ra trong lúc truy cập trang web. Các dịch vụ được cung cấp trên trang web này:

 • không sử dụng địa chỉ IP (Internet Protocol Addresses) để thu thập thông tin. Tuy nhiên, địa chỉ IP sẽ được lưu giữ trong hệ thống định vị thông tin
 • sử dụng navigation data như dữ liệu tổng hợp cho mục đích thống kê.
 • sử dụng cookies để cải thiện trình duyệt nhưng không cho mục đích thống kê. Quý khách có thể vô hiệu hóa việc sử dụng cookies nhưng việc này có thể làm giảm chất lượng trang web.
 • không sử dụng thẻ internet

Trang web này áp dụng các chính sách sau đây về việc thu thập thông tin cá nhân:

 • Email: Dữ liệu nhận bẳng email gửi đến trang web này được sử dụng để trả lời các yêu cầu trong email này và được lưu giữ để thống kê.
 • Danh sách gửi thư: tên sẽ có trong trong danh sách gửi thư này nếu được sự đồng ý của người nhận
 • Đăng kí:Dữ liệu nhận được sau khi hoàn thành các hồ sơ trực tuyến sẽ được sử dụng để trả lời các yêu cầu về dịch vụ trực tuyến.

PT JSC sẽ thu thập các thông tin cá nhân khi nhận được mẫu đơn, thư từ và các tài liệu khác từ khách hàng hoặc các cá nhân khác.

Sử dụng thông tin cá nhân của Qúy khách như thế nào

 1. Cung cấp thông tin về các dịch vu bảo hiểm và các hoạt động liên quan, bao gồm việc cung cấp bản mô tả Quyền lợi Bảo hiểm của Quý khách.
 2. Liên hệ với bất kỳ công ty hoặc các tổ chức kinh doanh bảo hiểm, tái bảo hiểm hoặc môi giới bảo hiểm, đại lý bảo hiểm, giải quyết yêu cầu chi trả quyền lợi bảo hiểm hoặc điều tra, hoặc các nhà cung cấp dịch vụ khác liên quan đến bảo hiểm cho bất kỳ mục đích nói trên (giám định tổn thất, đại lý, các công ty tái bảo hiểm, đồng bảo hiểm, các công ty hỗ trợ khẩn cấp, luật sư, các nhà tư vấn tài chính, các chuyên gia khác, hiệp hội hoặc các tổ chức tương tự của các công ty bảo hiểm và thành viên của các hiệp hội và tổ chức này) liên quan đến các dịch vụ bảo hiểm cung cấp cho Quý khách.
 3. Xác minh thông tin cá nhân của Quý khách
 4. Xác nhận các chi tiết thanh toán với ngân hàng hoặc các công ty cung cấp thẻ tín dụng
 5. Gửi Quý khách các thông tin về dịch vụ do tập đoàn PT JSC cung cấp với sự đồng ý của Quý khách
 6. Liên hệ với chính phủ và các cơ quan điều hành theo yêu cầu của pháp luật
 7. Bảo vệ quyền lợi của PT JSC hoặc các bên thứ ba khác, hoặc để thi hành các điều khoản và quy tắc đối với việc sử dụng trang web này
 8. Tiến hành các hoạt động khác theo yêu cầu của PT JSC hoặc theo quy định của pháp luật.

PT JSC có thể cung cấp thông tin cá nhân của Quý khách cho ai

PT JSC có thể cung cấp thông tin cá nhân của Quý khách cho:

 1. Bất kỳ công ty hoặc các tổ chức kinh doanh bảo hiểm, tái bảo hiểm hoặc môi giới bảo hiểm, đại lý bảo hiểm, giải quyết yêu cầu chi trả quyền lợi bảo hiểm hoặc điều tra, hoặc các nhà cung cấp dịch vụ khác liên quan đến bảo hiểm cho bất kỳ mục đích nói trên (giám định tổn thất, đại lý, các công ty tái bảo hiểm, đồng bảo hiểm, các công ty hỗ trợ khẩn cấp, luật sư, các nhà tư vấn tài chính, các chuyên gia khác, hiệp hội hoặc các tổ chức tương tự của các công ty bảo hiểm và thành viên của các hiệp hội và tổ chức này);
 2. Các nhà cung cấp dịch vụ cho PT JSC liên quan đến việc duy trì và quản lý trang web này
 3. Chính phủ và các cơ quan quản lý theo quy đinh của pháp luật
 4. Những người khác chịu trách nhiệm bảo mật cho PT JSC hoặc những tổ chức kế thừa và chuyển nhượng hợp pháp của PT JSC.

Truy cập dữ liệu cá nhân của Quý khách

Quý khách có quyền:

 1. Yêu cầu truy cập vào dữ liệu cá nhân của Quý khách
 2. Sửa bất kỳ sai sót nào trong dữ liệu cá nhân của Quý khách
 3. Lưu bản copy dữ liệu cá nhân của Quý khách khi thanh toán khoản phí hợp lý
 4. Rút lại sự đồng ý của Quý khách về việc PT JSC sử dụng dữ liệu cá nhân của Quý khách, khi có yêu cầu bằng văn bản. Tuy nhiên, nếu Quý khách không đồng ý để PT JSC sử dụng sử liệu cá nhân của Quý khách, PT JSC không thể liên hê hoặc cung cấp cho Quý khách các dịch vụ bảo hiểm hoặc các hoạt động liên quan.

Trong trường hợp Quý khách có thắc mắc về dữ liệu cá nhân của mình (bao gồm yêu cầu truy cập, hoặc sửa đổi thông tin về dữ liệu cá nhân), vui lòng liên hệ:

Phòng Công nghệ thông tin

Công ty PT JSC

179, Lý Chính Thắng, P.7, Quận 3, TPHCM

Lưu ý chung

Chính sách bảo mật này là một phần của Điều khoản sử dụng trang web này, bằng việc sử dụng trang web này, chúng tôi xem như Quý khách đã chấp nhận các điều khoản đó.