HƯỚNG DẪN BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM CON NGƯỜI

Ngày đăng: 07/01/2019

Những thông tin hướng dẫn bồi thường bảo hiểm con người

Một số khách hàng khi mua bảo hiểm tai nạn con người khá mơ hồ về những thông tin cần phải chuẩn bị khi xảy ra sự kiện bảo hiểm. Một số khách hàng sẽ hỏi người bán và được hướng dẫn nhưng một số thì không. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn khách hàng những thông tin cần thiết để nhận được bồi thường bảo hiểm từ công ty khi xảy ra tai nạn. 

I. Nguyên tắc chung đối với bồi thường bảo hiểm con người

Việc giải quyết chi trả tiền bảo hiểm phải tuân thủ theo đúng QTBH quy định trong HĐBH. Các quy định chi tiết trong HĐBH có giá trị cao nhất khi xem xét chi trả quyền lợi bảo hiểm

II. Các hồ sơ bồi thường bảo hiểm con người cần có

  1. Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm
  2. Các giấy tờ y tế liên quan đến việc điều trị: Hóa đơn khám, biên lai, bảng kê viện phí, X-Quang, siêu âm, hóa đơn thuốc (có chi tiết thuốc) …
  3. Biên bản tai nạn lao động (nếu là tai nạn lao động)
  4. Giấy phép lái xe, đăng ký xe (nếu là tai nạn  giao thông)
  5. Di sản xác nhận quyền thừa kế, Giấy chứng tử, Biên bản xác nhận nguyên nhân tai nạn (nếu là trường hợp tử vong)

III. Địa chỉ nhận hồ sơ

paa.vn hoặc công ty bảo hiểm cấp đơn trong hợp đồng bảo hiểm

IV. Thời gian xử lý bồi thường bảo hiểm tai nạn con người

 Thông thường 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ bộ hồ sơ bồi thường

V. Mua bảo hiểm tai nạn con người

Để được hướng dẫn chi tiết những việc phải làm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, đăng ký bảo hiểm tai nạn con người tại đây: https://paa.vn/bao-hiem-tai-nan-con-nguoi

Xem thêm  7 câu hỏi thường gặp về bảo hiểm tai nạn cá nhân

TIN LIÊN QUAN