HƯỚNG DẪN BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM XE

Ngày đăng: 28/11/2018

QUY TRÌNH BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM XE Ô TÔ

I. Tiếp nhận yêu cầu xử lý bồi thường bảo hiểm 

1. Về phía khách hàng

Khi xảy ra tổn thất, QUÝ KHÁCH cần giữ hiện trường và liên hệ ngay với CÔNG TY BẢO HIỂM để yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm theo một trong các cách sau:

 • QUÝ KHÁCH liên hệ với hotline 24/7 của paa.vn: 086.919.6899 để được hỗ trợ
 • QUÝ KHÁCH liên hệ với Tổng đài dịch vụ khách hàng 24/7 của CÔNG TY BẢO HIỂM:
  • Bảo Hiểm Bảo Việt:                 1900 55 88 99
   Bảo Hiểm Dầu Khí (PVI):        1900 54 54 58
   Bảo Hiểm Bưu Điện (PTI):      1900 54 54 75
   Bảo Hiểm PJICO:                    1900 54 54 55
   Bảo Hiểm Quân Đội (MIC):     1900 55 88 91
   Bảo Hiểm Bảo Minh:               1800 58 88 12
   Liberty:                                    1800 59 99 98

Các thông tin cần cung cấp bao gồm

– Ngày giờ xảy ra tai nạn: 

– Địa điểm xảy ra tai nạn: tên đường, thuộc phường/xã …. quận/huyện …

– Thông tin xe: Biển kiểm soát/ Số khung hoặc số hợp đồng tham gia bảo hiểm.

– Thông tin tài xế: Họ và tên.

– Thiệt hại thực tế: thiệt hại bằng mắt thường. Các thiệt hại sau khi giám định.

– Các yêu cầu về giám định, sửa chữa: Hẹn giám định, Sửa tại gara nào.

Lưu ý

 • Thông báo đến Công ty Bảo hiểm càng sớm càng tốt, để đúng hạn quy định về thông báo tai nạn như trong hợp đồng bảo hiểm đã nêu, nếu không giữ hiện trường hoặc quá ngày quy đinh sẽ bị giảm trừ % bồi thường.
 • Hoặc, QUÝ KHÁCH liên hệ với cán bộ kinh doanh (đã cấp giấy chứng nhận bảo hiểm cho QUÝ KHÁCH) để yêu cầu hỗ trợ.

QUÝ KHÁCH bắt buộc phải khai báo với cơ quan chức năng (cảnh sát giao thông, chính quyền/công an địa phương, …) trong các trường hợp sau:

 • Tổn thất liên quan đến trách nhiệm dân sự của chủ xe đối với bên thứ ba (trừ trường hợp tổn thất ước tính dưới 10 triệu đồng và cán bộ Công ty Bảo hiểm có ra hiện trường xử lý).
 • Nguyên nhân dẫn đến tổn thất khó xác định hoặc cán bộ xử lý bồi thường thiếu căn cứ để xác định nguyên nhân tổn thất có nằm trong điều khoản loại trừ bảo hiểm hay không.

Ngoài ra, QUÝ KHÁCH cũng cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ cơ bản của xe gồm: đăng ký, đăng kiểm, chứng minh nhân dân, bằng lái xe, giấy chứng nhận bảo hiểm, …

 2. Tiếp nhận và xử lý của CÔNG TY BẢO HIỂM

Khi tiếp nhận yêu cầu xử lý bồi thường nêu trên của QUÝ KHÁCH, cán bộ tiếp nhận yêu cầu sẽ:

 • Ghi nhận một số thông tin cơ bản của QUÝ KHÁCH như: tên, số điện thoại, biển số xe, thiệt hại thực tế …
 • Chuyển tiếp thông tin của QUÝ KHÁCH đến bộ phận xử lý bồi thường của đơn vị đã cấp giấy chứng nhận bảo hiểm cho QUÝ KHÁCH xử lý.
 • Ngoài ra, cán bộ tiếp nhận cũng có cung cấp cho QUÝ KHÁCH thông tin đầu mối xử lý bồi thường tại đơn vị để QUÝ KHÁCH liên hệ trực tiếp.

Trong mọi trường hợp, việc xử lý bồi thường của QUÝ KHÁCH sẽ được CÔNG TY BẢO HIỂM giao nhiệm vụ cho một Cán bộ Giám định Bồi thường cụ thể trực tiếp xử lý.

3. Giám định tổn thất để bồi thường bảo hiểm

Ngay khi và sớm nhất có thể không quá 24 giờ sau khi nhận được thông báo tổn thất, Cán bộ Giám định Bồi thường sẽ đến hiện trường tai nạn/sự cố để nắm bắt thông tin và điều tra tai nạn tại hiện trường, trừ một số trường hợp:

 • Do điều kiện khách quan không thể tới hiện trường để giám định;
 • Tổn thất đơn giản dễ xác định nguyên nhân và mức độ thiệt hại;
 • Vụ tai nạn đã được Cảnh sát giao thông giải quyết theo quy định của pháp luật.

Ở bước này, Cán bộ Giám định bồi thường của CÔNG TY BẢO HIỂM sẽ hướng dẫn QUÝ KHÁCH phối hợp thu thập và hoàn thiện hồ sơ Giám định tổn thất.

4. Sửa chữa

Đối với những trường hợp sửa chữa đơn giản

Sau khi giám định QUÝ KHÁCH có thể mang xe đi sửa, tuy nhiên trước khi sửa chữa QUÝ KHÁCH vẫn phải cung cấp trước báo giá để thống nhất chi phí và phương án sửa chữa với CÔNG TY BẢO HIỂM.

Đối với tổn thất có nhiều yếu tố phức tạp

các bên khó thống nhất được giá cả sửa chữa hoặc tổn thất có giá trị lớn: CÔNG TY BẢO HIỂM sẽ tiến hành đấu thầu sửa chữa, giám định thiệt hại bổ sung (nếu có).

Trường hợp xe cần sửa chữa, Cán bộ Giám định Bồi thường sẽ hướng dẫn QUÝ KHÁCH lựa chọn Đơn vị sửa chữa.

Có 2 trường hợp

Trường hợp QUÝ KHÁCH có mua điều khoản bổ sung “Sửa chữa tại gara tự chọn”

 QUÝ KHÁCH có thể chọn sửa chữa tại Hãng hoặc tại Đơn vị sửa chữa bên ngoài. Tuy nhiên cần lưu ý:

 • Nếu sửa chữa chính Hãng thì chi phí sẽ căn cứ trên Bảng giá của hãng,
 • Nếu sửa chữa tại Đơn vị sửa chữa không phải chính hãng thì CÔNG TY BẢO HIỂM, QUÝ KHÁCH và Đơn vị sửa chữa sẽ phải thỏa thuận thống nhất giá theo giá trị trường bên ngoài trước khi sửa chữa.

Trường hợp QUÝ KHÁCH không mua điều khoản bổ sung “Sửa chữa tại gara tự chọn”

CÔNG TY BẢO HIỂM thống nhất với QUÝ KHÁCH và chỉ định Đơn vị sửa chữa. Trong trường hợp khách hàng không đồng ý sửa chữa tại Đơn vị sửa chữa do CÔNG TY BẢO HIỂM chỉ định, và QUÝ KHÁCH lựa chọn sửa chữa tại một Đơn vị sửa chữa khác, phần chi phí tăng thêm do lựa chọn Đơn vị sửa chữa khác QUÝ KHÁCH sẽ phải thanh toán.

5. Phương thức bồi thường bảo hiểm cho khách hàng

Trong trường hợp thiệt hại về tài sản, các phương án khắc phục hậu quả thiệt hại có thể áp dụng gồm: Tiến hành sửa chữa (với các tổn thất có thể sửa chữa), Bồi thường bằng tiền trên cơ sở giá trị thiệt hại thực tế, và bồi thường toàn bộ.

Bồi thường bằng tiền trên cơ sở giá trị thiệt hại thực tế

Trường hợp này thường áp dụng đối với thiệt hại những bộ phận tài sản bị tổn thất dễ đánh giá thiệt hại nhưng trên thị trường không có để thay thế; chủ xe bị tai nạn ở khu vực không có xưởng dịch vụ đảm bảo chất lượng, tiến độ thời gian sửa chữa thay thế, trong khi tổn thất phải được giải quyết ngay; hoặc bồi thường trách nhiệm dân sự bằng tiền đối với bên thứ ba.

 • QUÝ KHÁCH có ý kiến bằng văn bản yêu cầu bồi thường thiệt hại bằng tiền;
 • CÔNG TY BẢO HIỂM sẽ lên phương án bồi thường thiệt hại bằng tiền và xử lý bồi thường cho QUÝ KHÁCH.
 • Trường hợp bảo lãnh tại gara liên kết Quý khách không phải trả tiền sửa chữa, chỉ trả tiền đã bị khấu trừ/giảm trừ nếu có.

Bồi thường tổn thất toàn bộ thực tế hoặc ước tính

Nếu số tiền bảo hiểm bằng hoặc trên giá trị thực tế của xe bị tổn thất toàn bộ

CÔNG TY BẢO HIỂM sẽ bồi thường cho QUÝ KHÁCH bằng giá trị thực tế của xe cùng loại, cùng thông số kỹ thuật trên thị trường tại thời điểm xảy ra tổn thất. Trong trường hợp này, CÔNG TY BẢO HIỂM sẽ làm thủ tục thu hồi toàn bộ xác xe và các giấy tờ sở hữu liên quan.

Nếu số tiền bảo hiểm dưới giá trị thực tế của xe trên thị trường tại thời điểm xảy ra tổn thất 

CÔNG TY BẢO HIỂM sẽ bồi thường cho QUÝ KHÁCH số tiền bằng số tiền bảo hiểm ghi trên giấy chứng nhận bảo hiểm. Trong trường hợp này, CÔNG TY BẢO HIỂM sẽ tính toán giá trị thu hồi xác xe trên cơ sở tỉ lệ Giá trị tham gia bảo hiểm / Giá trị thực tế của xe.

6. Đóng hồ sơ bồi thường bảo hiểm

Trong quá trình và kết thúc xử lý bồi thường vụ tổn thất, QUÝ KHÁCH cần phối hợp theo chỉ dẫn của Cán bộ Giám định Bồi thường để cùng CÔNG TY BẢO HIỂM hoàn thiện và đóng hồ sơ vụ bồi thường.

Mọi khó khăn vướng mắc vui lòng liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ: 0869196899

TIN LIÊN QUAN