HƯỚNG DẪN THU THẬP HỒ SƠ BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM SỨC KHỎE

Ngày đăng: 10/10/2018

I. HƯỚNG DẪN THU THẬP HỒ SƠ BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM SỨC KHỎE

Hồ sơ bồi thường về cơ bản bao gồm:
– Giấy yêu cầu bồi thường.
– Các chứng từ y tế: toa thuốc, sổ khám bệnh, các kết quả, chỉ định xét nghiệm, xquang, giấy ra viện, giấy chứng nhận phẫu thuật, chỉ định tập vật lý trị liệu…..
– Các chứng từ thanh toán: hóa đơn tiền thuốc, tiền khám…
– Các chứng từ khác: Tường trình tai nạn , bằng lái xe, giấy tờ xe (trường hợp tai nạn), giấy chuyển viện (trường hợp chuyển viện)….
Tùy từng trường hợp sẽ có những loại giấy tờ đặc thù của loại hình điều trị đó. Cụ thể như sau:

   1. Trường hợp khám răng

– Phiếu điều trị răng.
– Phim răng (trường hợp chửa tủy, nhổ răng, trám răng..cần phải chụp phim)
– Hóa đơn tiền khám chữa răng.
– Các giấy tờ khác…

   2. Trường hợp khám ngoại trú

– Toa thuốc, sổ khám bệnh (có đóng dấu của phòng khám/ bệnh viện)
– Các kết quả xét nghiệm, xquang… (nếu có)
– Các chứng từ thanh tóan như hóa đơn (hóa đơn điện tử hoặc hóa đơn giấy/ chuyển đổi có đóng dấu tròn), biên lai tiền khám, tiền thuốc
– Bảng kê chi tiết tiền khám chữa bệnh (nếu hóa đơn không thể hiện rõ các chi phí khám)
– Giấy chỉ đinh tập Vật lý trị liệu và phiếu lịch tập (nếu có tập vật lý trị liệu)
– Các giấy tờ khác…

   3. Trường hợp nằm viện/ phẫu thuật

– Giấy xuất viện (Đối với trường hợp nằm viện).
– Giấy chứng nhận phẫu thuật (Đối với trường hợp phẫu thuật)
– Các chứng từ thanh tóan như hóa đơn, biên lai tiền khám, tiền thuốc
– Bảng kê chi tiết tiền khám chữa bệnh (nếu hóa đơn không thể hiện rõ các chi phí khám)
– Giấy chuyển viện (Nếu có chuyển viện)
– Các giấy tờ khác…

   4. Trường hợp Tai nạn

– Tường trình tai nạn
– Bằng lái xe, giấy tờ xe (đối với trường hợp tai nạn giao thông)
– Các chứng từ y tế: toa thuốc, sổ khám bệnh. Các kết quả xét nghiệm, xquang…
– Các chứng từ thanh tóan: hóa đơn, biên lai..
– Bảng kê chi tiết tiền khám chữa bệnh (nếu hóa đơn không thể hiện rõ các chi phí khám)
– Các giấy tờ khác…

  5. Trường hợp tử vong

– Giấy chứng tử
– Giấy ra viện (nếu có nằm viện)
– Và các giấy tờ khác theo hướng dẫn..

LƯU Ý

– Phiếu điều trị răng phải thể hiện rõ: họ tên người được bảo hiểm, ngày khám chữa răng, nguyên nhân nhổ răng, chất liệu trám răng, các bước chữa tủy, họ tên chữ ký của bác sĩ điều trị, mộc của phòng nha, bệnh viện trên phiếu điều trị răng.
– Hóa đơn, biên lai tiền khám, tiền thuốc phải nộp bản gốc. Hóa đơn tiền thuốc trên 200.000đ phải đổi thành hóa đơn VAT. Hóa đơn tiền khám + xét nghiệm trên 200.000đ phải đổi thành hóa đơn VAT.
– Toa thuốc/ Sổ khám bệnh phải thể hiện rõ: Họ tên người được bảo hiểm, ngày khám bệnh, chẩn đóan bênh, tên thuốc, số lượng thuốc rõ ràng và phải có chữ ký, họ tên bác sĩ điều trị, mộc bệnh viện/ phòng khám trên toa thuốc.
– Theo quy định của Bộ Y tế, thời gian mua thuốc trong vòng 5 ngày kể từ ngày đi khám bệnh.
– Các kết quả Xét nghiệm, Xquang…có thể nộp bản photo. Các xét nghiệm không liên quan bệnh và các xét nghiệm có kết quả Bình thường không được thanh toán.
– Đối với trường hợp tai nạn lao động tại công ty phải có dấu mộc công ty trên bảng tường trình của người được bảo hiểm.
– Đối với trường hợp tai nạn giao thông: phải có bằng lái xe giấy tờ xe.
CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO KHÁC
2. Cập nhật phí bảo hiểm qua Bảng phí bảo hiểm Intercare
3. Đối chiếu bảng quyền lợi bảo hiểm qua Bảng quyền lợi bảo hiểm intercare

TIN LIÊN QUAN