Thời gian chờ trong bảo hiểm sức khỏe

Ngày đăng: 13/12/2018

Thời gian chờ là khoảng thời gian mà trong đó nếu phát sinh chi phí khám, chữa bệnh thì bệnh nhân sẽ không được bảo hiểm thanh toán cho chi phí khám, chữa bệnh đó.

Khi tham gia bảo hiểm, điều đầu tiên người mua sẽ quan tâm đó chính là thời gian chờ. Thời gian chờ là thời gian kể từ lúc hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực đến khi người tham gia được hưởng quyền lợi đó. Tuy nhiên mỗi sản phẩm bảo hiểm sức khỏe  lại có những cách tính thời gian chờ khác nhau cho từng quyền lợi cụ thể. Ví dụ thời gian chờ của các loại bảo hiểm thông thường như sau:

Đối với gói bảo hiểm cho doanh nghiệp:

Thời gian chờ cho bệnh thông thường:                         30 ngày

Thời gian chờ cho bệnh đặc biệt, bệnh có sẵn:            365 ngày

Thời gian chờ cho thai sản:                                           270 ngày.

Đối với gói bảo hiểm cho cá nhân:

Thời gian chờ cho bệnh thông thường:                         30 ngày

Thời gian chờ cho bệnh đặc biệt, bệnh có sẵn:            365 ngày

Thời gian chờ cho thai sản:                                           635 ngày.

Cụ thể hơn với những ví dụ sau:

Đối với quyền lợi bảo hiểm thai sản, bảo hiểm sức khỏe cấp cho cá nhân của Bảo Việt là 12 tháng, có nghĩa là kể từ ngày hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực đến sau đấy 12 tháng bạn có bầu (thụ thai sau 12 tháng bảo hiểm) . Năm sau bạn tái tục tiếp hợp đồng bảo hiểm và sinh em bé bạn sẽ được hưởng 100% quyền lợi bảo hiểm thai sản.

Xem thêm  Bảo hiểm Bảo Việt chi trả bệnh do virus corona cho khách hàng đi nước ngoài

Đối với quyền lợi bảo hiểm sức khỏe áp dụng thời gian chờ đối với các đơn vị mua lần đầu cho các trường hợp sau: Trường hợp phẫu thuật, điều trị nội trú do ốm đau, bệnh tật; điều trị ngoại trú do ốm đau, bệnh tật. Thời gian chờ áp dụng cho 2 trường hợp này như sau: 30 ngày đối với trường hợp ốm đau, bệnh tật; 365 ngày cho bệnh đặc biệt, sốt rét và bệnh có sẵn.

Đối với lợi ích của bảo hiểm thai sản của bảo hiểm sức khỏe PVI thời gian chờ thai sản là 270 ngày, có nghĩa là trong khoảng thời gian kể từ khi hợp đồng đến 270 ngày sau bạn sinh em bé. Bạn sẽ không được hưởng quyền lợi bảo hiểm thai sản (trừ các trường hợp biến chứng thai sản). Và nếu bạn sinh em bé sau 270 ngày hợp đồng bảo hiểm bạn sẽ được thanh toán 100% quyền lợi bảo hiểm thai sản của hợp đồng.

Đối với quyền lợi bảo hiểm thai sản của bảo hiểm sức khỏe Liberty áp dụng 12 tháng có nghĩa là kể từ ngày hợp đồng bảo hiểm sau đấy 12 tháng bạn sinh em bé thì bạn sẽ được hưởng 100% quyền lợi bảo hiểm. Giống như cách tính của bảo hiểm thai sản PVI nhưng thay vì thời gian chờ 270 ngày là 12 tháng bảo hiểm.

Việc áp dụng thời gian chờ là hoàn toàn hợp lý, để tránh trục lợi bảo hiểm, mọi người đều có suy nghĩ lệch lạc về bảo hiểm, bảo hiểm không phải là mua 1 được 10, bảo hiểm là phương pháp phòng ngừa những rủi ro không lường trước được.

TIN LIÊN QUAN