Tuyển dụng

Ngày đăng: 15/10/2018

Do nhu cầu phát triển, chúng tôi cần tuyển dụng 1 số vị trí như sau:

1. Chuyên viên Hành chính nhân sự: JD Nhan su

2. Chuyên viên Marketing: JD Marketing

3. Chuyên viên Kinh doanh: JD Sales

4. Cộng tác viên kinh doanh/ Đại lý.

Mọi chi tiết xin liên hệ: 0869196899 hoặc email tuyendung@paa.vn