Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Chọn loại tài sản cần bảo hiểm: (*)
Số năm sử dụng của tài sản: (*)
Giá trị tài sản tham gia: (*)
( Phí bảo hiểm = tỉ lệ phí ở mã ngành x giá trị tài sản tham gia bảo hiểm )
Ngày hiệu lực bảo hiểm: (*)
img
Số năm bảo hiểm: (*)
img
- Là loại bảo hiểm bắt buộc đối với một số cơ sở: nhà chung cư, khách sạn, các công trình công cộng: bệnh viện, nhà nghỉ từ 5 tầng, nhà trẻ, công viên, bảo tàng.
- Đối với một số đối tượng khác thì không bắt buộc.
- Tùy theo loại hình đối tượng mà có tỷ lệ phí phù hợp
Ấn TÌM HIỂU THÊM để xem chi tiết sản phẩm.
img CHI TIẾT
Công ty bảo hiểm
CÁC GÓI BẢO HIỂM
VÙNG BẢO HIỂM
CÁC CÔNG TY BẢO HIỂM
img
BẢO HIỂM CHÁY NỔ BẮT BUỘC
0 / 10
Chưa đánh giá
...................
.............đ
...................
.............đ
...................
.............đ
...................
.............đ
img
BẢO HIỂM CHÁY NỔ BẮT BUỘC
0 / 10
Chưa đánh giá
...................
.............đ
...................
.............đ
...................
.............đ
...................
.............đ
img
BẢO HIỂM CHÁY NỔ BẮT BUỘC
0 / 10
Chưa đánh giá
...................
.............đ
...................
.............đ
...................
.............đ
...................
.............đ