Bảo hiểm căn hộ

Chọn loại tài sản cần bảo hiểm: (*)
Nhập giá trị tài sản: (*)
Số năm sử dụng của tài sản: (*)
Ngày hiệu lực bảo hiểm: (*)
img
Số năm bảo hiểm: (*)
Chọn điều khoản mở rộng:
img
- Bảo vệ toàn diện ngôi nhà trước mọi rủi ro: nổ, giông, bão, lũ lụt, trộm cướp,..
- Tùy theo ngân sách và nhu cầu mà có thể lựa chọn bảo hiểm cho ngôi nhà hoặc cả ngôi nhà và tài sản bên trong
- Không yêu cầu đánh giá giá trị thực tế của ngôi nhà và tài sản bên trong
- Miễn phí thuê nhà sau tổn thất
- Bồi thường thay thế mới theo giá thị trường.
Ấn TÌM HIỂU THÊM để xem chi tiết sản phẩm.
img CHI TIẾT
Công ty bảo hiểm
CÁC GÓI BẢO HIỂM
VÙNG BẢO HIỂM
CÁC CÔNG TY BẢO HIỂM
img
Bảo hiểm Nhà tư nhân
10 / 10
Đánh giá chung
...................
.............đ
...................
.............đ
...................
.............đ
...................
.............đ