Bảo hiểm sức khỏe

Nhập số lượng người tham gia bảo hiểm: (*)
Ngày hiệu lực bảo hiểm: (*)
img
Số năm bảo hiểm: (*)
Ngày tháng năm sinh của người tham gia bảo hiểm: (*)
img
Tham gia các điều khoản mở rộng
Vùng điều trị:
img
- Độ tuổi tham gia tối đa: 15 ngày tuổi - 65 tuổi (70 tuổi với InterCare)
- Phạm vi bảo lãnh theo lãnh thổ theo lựa chọn từ Việt Nam mở rộng đến toàn thế giới
- Trẻ em > 10 tuổi có thể mua hợp đồng riêng mà không cần mua kèm với bố mẹ
- Không yêu cầu khám sức khỏe trước khi tham gia bảo hiểm
- Tích hợp quyền lợi nội trú bắt buộc và quyền lợi bổ sung ngoại trú, tai nạn, sinh mệnh, nha khoa, thai sản.
Ấn Tìm hiểu thêm để xem chi tiết sản phẩm.
- Vui lòng đăng ký, chúng tôi sẽ liên hệ để cấp đơn bảo hiểm online
img CHI TIẾT
Công ty bảo hiểm
CÁC GÓI BẢO HIỂM
VÙNG BẢO HIỂM
CÁC CÔNG TY BẢO HIỂM
img
MEDICARE M3/ Vàng
0 / 10
Chưa đánh giá
...................
.............đ
...................
.............đ
...................
.............đ
...................
.............đ
img
MEDICARE M4/ Kim Cương
0 / 10
Chưa đánh giá
...................
.............đ
...................
.............đ
...................
.............đ
...................
.............đ
img
BẢO VIỆT AN GIA - GÓI ĐỒNG
10 / 10
Đánh giá chung
...................
.............đ
...................
.............đ
...................
.............đ
...................
.............đ
img
BẢO VIỆT INTERCARE SELECT
0 / 10
Chưa đánh giá
...................
.............đ
...................
.............đ
...................
.............đ
...................
.............đ
img
BẢO VIỆT AN GIA - GÓI BẠC
10 / 10
Đánh giá chung
...................
.............đ
...................
.............đ
...................
.............đ
...................
.............đ
img
BẢO VIỆT AN GIA - GÓI VÀNG
10 / 10
Đánh giá chung
...................
.............đ
...................
.............đ
...................
.............đ
...................
.............đ
img
BẢO VIỆT AN GIA - BẠCH KIM
10 / 10
Đánh giá chung
...................
.............đ
...................
.............đ
...................
.............đ
...................
.............đ
img
BẢO VIỆT AN GIA - KIM CƯƠNG
0 / 10
Chưa đánh giá
...................
.............đ
...................
.............đ
...................
.............đ
...................
.............đ
img
BẢO VIỆT INTERCARE ESSENTIAL
0 / 10
Chưa đánh giá
...................
.............đ
...................
.............đ
...................
.............đ
...................
.............đ
img
BẢO VIỆT INTERCARE CLASSIC
0 / 10
Chưa đánh giá
...................
.............đ
...................
.............đ
...................
.............đ
...................
.............đ
img
BẢO VIỆT INTERCARE GOLD
0 / 10
Chưa đánh giá
...................
.............đ
...................
.............đ
...................
.............đ
...................
.............đ
img
BẢO VIỆT INTERCARE DIAMOND
0 / 10
Chưa đánh giá
...................
.............đ
...................
.............đ
...................
.............đ
...................
.............đ