BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ XE Ô TÔ – MIC

Đối tượng bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe ô tô

Chủ xe ô-tô tham gia giao thông trên lãnh thổ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Quyền lợi bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe ô tô

Chủ xe ô-tô được bồi hoàn cho phần chi phí thực tế nhằm khắc phục hậu quả đối với bên thứ 3 vượt quá mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới do Bộ Tài chính quy định trên cơ sở mức trách nhiệm tự nguyện chủ xe ô-tô tự nguyện tham gia.

Quy định khác của bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe ô tô

  • Chủ xe ô-tô có tham gia Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới theo quy định của Bộ Tài chính và còn hiệu lực.
  • Áp dụng theo quy định tại Thông tư 22/2016/TT-BTC.
  • Quyền lợi bảo hiểm chỉ phát sinh khi số tiền bồi thường vượt quá mức trách nhiệm của Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe ô-tô.
  • Xe ô-tô phải có Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ còn hiệu lực và hợp lệ.

Hỏi & Đáp

Khách hàng đánh giá
Chưa có đánh giá nào !